ติดต่อเรา

ช่องทางติดต่อ และแผนที่

คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

112 หมู่ 7 บ้านหนองเดิ่น ตำบลหนองกอมเกาะ
อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000

* จำเป็น
* จำเป็น
* จำเป็น
* จำเป็น