คณะสังคมศาสตร์บูรณาการจัดกิจกรรมน้อมลำลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์ “วันไหว้ครู” ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุม NK1407

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. Read more

คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การใช้และสืบค้นฐานข้อมูลวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์

วันที่ 19 สิงหาคม 2561 สาขาเศรษฐศาสตร์ ค Read more