หน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์

รอบรั้ววิทยาเขต

รู้จักเรา ชาว มข.

นี่คือวิดีโอแนะนำมหาวิทยาลัยของเรา 

สาขาวิชานิติศาสตร์
ข้อความที่นี่ ข้อความที่นี่ ข้อความที่นี่ ข้อความที่นี่ ข้อความที่นี่ ข้อความที่นี่

รายละเอียดเพิ่มเติม

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ข้อความที่นี่ ข้อความที่นี่ ข้อความที่นี่ ข้อความที่นี่ ข้อความที่นี่ ข้อความที่นี่

รายละเอียดเพิ่มเติม

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ข้อความที่นี่ ข้อความที่นี่ ข้อความที่นี่ ข้อความที่นี่ ข้อความที่นี่ ข้อความที่นี่

รายละเอียดเพิ่มเติม